Home

Kush jam unë?
Jam shqipëtare, vij nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë. Në Republikën Çeke kam përfunduar gjimnazin dhe universitetin. Në vitin 2014 kam përfunduar studimet në New York University in Prague në fushën International European and Economic Studies dhe në vitin 2008 MBA në fushën Finance and Banking.


Kjo është edhe arsyeja pse ad hoc ofroj përkthime me gojë dhe me shkrim nga gjuha angleze.


Jam përkthyese e liçencuar (me vulë) e gjuhës shqipe që nga viti 2000.


Përveç përkthimit dhe interpretimit, merrem për një kohë të gjatë me gjuhën shqipe dhe me historinë dhe zhvillimin e popullit shqipëtar në Ballkan, kur pjesërisht punoj edhe në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Karlit në Pragë.

Kontakti

Keni interes për shërbimet e mia? Më kontaktoni!

Eksperiencat e Punës

Unë punoj si përkthyese dhe interpretuese e liçencuar e gjuhës shqipe që nga nëntori i vitit 2000.

Unë kam përvojë të gjërë me përkthime dhe interpretime për agjensi të ndryshme qeveritare, në total kam kryer më shumë se 5,000 shërbime zyrtare të përkthimit dhe interpretimit në fusha dhe nivele të ndryshme.

Unë në mënyrë të përsëritur interpretoj në nivelin më të lartë për sektorin privat dhe shtetëror, siç janë takimet e korporatave të kompanive të mëdha ose vizitat e huaja shtetërore, takimet midis ministrave dhe presidentëve në Republikën Çeke dhe jashtë vendit.

Në të njëjtën kohë, unë normalisht interpretoj dhe përkthej dokumentet e nevojshme për çështje të jetës së përditshme, të tilla si martesat, provimet e shkollës së makinës, vizitat e mjekut, ose kur merrem me autoritetet shtetërore dhe autoritetet, të tilla si procedurat para Policisë së Emigracionit, shërbimet sociale, zyrat e punës.

Anëtarësimi:

Dhoma e Përkthyesve të Liçencuar të Republikës Çeke-KSTČR
Unioni i Përkthyesve dhe Interpretuesëve-JTP

Kam dhënë Provimin Special Shtetëror të Përkthimit dhe Interpretimit në Gjuhën Çeke.

Jam e siguruar tek Generali pojišťovna, sh.a. dhe kam kontratë Sigurimi të Përgjegjësisë së Përkthyesit dhe Interpretuesit.

Me ndryshimin e Ligjit për Përkthyesit, unë do të vazhdoj të punoj si përkthyese dhe interpretuese e liçencuar (me vulë) sipas Ligjit Nr. 354/2019.
Kontakti

Keni interes për shërbimet e mia? Më kontaktoni!

Voroněžská 779/7

101 00 Pragë 10 – Vinohrady (pasi është rënë dakort më përpara, për dorëzimin dhe tërheqjen e dokumentave)

+420603359289

kestrina.peza@gmail.com

Forma e Kontaktit